Kalite Politikamız

Ak Mühendislik olarak ; Teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan dinamik , profesyonel  kadromuz ile kalite yönetim sistemimizi sürekli geliştirerek ,

kaliteli hizmet çerçevesinde zamanında ve kusursuz hizmet vererek , kalitemiz müşterimizdir ilkesi ile sürekli müşteri memnuniyetini sağlamayı amaç edindik .

Bu amacımızı gerçekleştirme yolunda gerekli olan kaynakları zamanında temin ederek ve personelimizi sürekli geliştirerek hareket etmeyi uygun bulduk .

Çevre Politikamız

Ak Mühendislik olarak ; Temel amacımız , ticari ve sınai varlığımızı çevre ile barışık biçimde sürdürmektir . Teknoloji – Ekonomi – Çevre arasındaki entegrasyondan

hareketle uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu , doğal kaynakların israfının önlenmesi , atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla

ülke ekonomisine kazandırılmasını şirketimizin ana prensibi olarak belirlemek , resmi , gönüllü kurum ve kuruluşlar yanında toplumun her kesimi ile işbirliği yaparak ulusal

ve uluslararası yasalara uygun olarak çevresel etkileri minimuma  indirmek suretiyle doğal çevreyi korumaktır .

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Kuruluşumuz ; Hizmet standartlarımızı sürekli yükselterek hizmet vermeyi , koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı ,

her çalışanın mümkün olan en güvenli koşulda çalıştığından emin olmayı , kendine amaç edinmiştir . Bu amacın bilincinde olarak ;

  • Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini tam ve doğru olarak algılayarak müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak ,
  • Hizmetlerimizin kalite anlayışımızdan ödün vermeyecek şekilde niteliklerini arttırmak ,
  • Rekabet edebilmek için sürekli gelişme kavramını benimsemek ,
  • İlk defada ve her seferinde işleri doğru yapmak ilkemizi sürdürebilmek için çalışanlarımızın  iş sağlığı ve iş güvenliği bilgi ve bilincini artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmek ,
  • Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ,
  • Güvenli iş ekipmanı ve kişisel koruma sağlamak ,
  • Yasal yükümlülükleri yerine getirmektir .